İl Göç İdaresi Müdürlüğü - Bartın İl Göç İdaresi Müdürlüğü
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü - Hizmet Yeri
WS05